Kontakt

Studio PROGRES d.o.o. Tuzla
Adresa: Trg slobode 16, 75000 Tuzla, BiH
Tel/Fax: +387 35 304 667
e-mail: info@studioprogres.com

ID broj: 4209761520009
PDV broj: 209761520009

Direktor: Nedim Damadžić
Mob: +387 61 735 022
e-mail: nedim.d@studioprogres.com